Komponenty i usługi do wszystkich urządzeń Fujitsu

Regulamin

 1. Właścicielem strony "akcesoria.fujitsu-shop.pl" jest firma:

  POLSOFT ENGINEERING Sp. z o.o.
  • Adres
   ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19
   40-384 Katowice
   NIP: 954-22-46-570
   Regon: 270526833
  • KRS
   Sąd Rejonowy w Katowicach
   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
   Numer KRS: 0000125330
   Wysokość kapitału zakładowego 255 000,00 zł
  • Kontakt
   Zapytania: akcesoria@fujitsu-shop.pl
   Sprawy ogólne: biuro@fujitsu-shop.pl
   tel. +48 (32) 354 91 00
   fax. +48 (32) 354 91 09
 2. Użyte skróty:
  • Polsoft: firma Polsoft Engineering Sp. z o.o.
  • Producent: firma Fujitsu
  • Strona: strona internetowa http://akcesoria.fujitsu-shop.pl
  • Urządzenie: notebook/serwer/komputer dla którego dobierane są akcesoria
  • Akcesoria: produkty/dodatki/usługi dla wybranego urządzenia
 3. Informacje podstawowe
  • Strona powstała w celach informacyjnych i służy jako pomoc przy doborze akcesorii dla urządzeń firmy Fujitsu. Prezentowane na niej dane pochodzą z firmy Fujitsu, firma Polsoft nie bierze odpowiedzialności za ich zgodność ze stanem rzeczywistym (zgodność akcesorii z urządzeniem). Przed zakupem któregokolwiek z akcesorii należy sprawdzić jego zgodność z posiadanym urządzeniem (w specyfikacji technicznej posiadanego urządzenia, lub jego instrukcji obsługi).
  • Strona zawiera wybrane akcesoria dla wybranych urządzeń firmy Fujitsu. Firma Polsoft zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu prezentowanych produktów bez podania przyczyny.
  • Prezentowane na stronie akcesoria podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Firma Polsoft nie gwarantuje dostępności akcesorii.
  • Strona prezentuje ceny sugerowane podawane przez producenta, ceny podawane są w PLN Brutto (o ule w opisie nie podano inaczej). Firma Polsoft nie gwarantuje możliwości zakupu produktów w tych cenach.
  • Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
  • Zdjęcia prezentowane w opisach należy traktować jako poglądowe - nie stanowią oferty handlowej.
 4. Zapytania techniczne w sprawie akcesorii
  • Firma Polsoft jako Business Partner Fujitsu jest w stanie w ograniczonym zakresie udzielić odpowiedzi na ogólne pytania techniczne dotyczące akcesorii, bazując na posiadanej wiedzy i dostępnych informacjach. W pełni potwierdzone informacje na temat produktów firmy Fujitsu można uzyskać wyłącznie bezpośrednio w firmie Fujitsu, np. dzwoniąc na numer infolinii 0801 300 100.
 5. Zapytania ofertowe w sprawie akcesorii
  • Firma Polsoft jako Business Partner Fujitsu prowadzi sprzedaż urządzeń i akcesorii firmy Fujitsu, jednak nie jest w stanie zapewnić dostępności 100% produktów prezentowanych na Stronie, w cenach podanych przez producenta, dlatego jakiekolwiek zamówienia na produkty prezentowane na stronie traktowane będą jako zapytanie ofertowe.
  • Zapytania w sprawie akcesorii i ich dostępności przyjmowane są:
   • za pomocą formularza na stronie finalizacji zamówienia
   • poprzez e-mail akcesoria@fujitsu-shop.pl
   • faxem (032) 209 81 16
   • telefonicznie (032) 209 80 39
  • Firma Polsoft zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania. Brak odpowiedzi na pytanie, lub zamówienie nie może być podstawą do roszczeń. Brak odpowiedzi na zamówienie nie może być uznany za przyjęcie zamówienia do realizacji.
  • Zapytania w sprawie zakupu mogą być potwierdzane telefonicznie, lub pocztą elektroniczną przez naszego handlowca.
  • Warunki zakupu poszczególnych akcesorii ustalane są indywidualnie dla każdego zapytania/zamówienia (sprawdzana jest dostępność akcesorii i ich aktualna cena).
  • W przypadku złożenia zapytania ofertowego przez Klienta, firma Polsoft nie bierze odpowiedzialności za zgodność wybranych akcesorii z posiadanym przez niego urządzeniem (wyjątek stanowi zagwarantowanie takiej zgodności przez pracownika firmy Polsoft, przed złożeniem zamówienia).
  • Wiążącą dla firmy Polsoft jest oferta wysłana przez pracownika firmy Polsoft, zawierająca cenę, czas dostawy, oraz formę zapłaty.
 6. Realizacja zmówień
  • Wszystkie akcesoria/produkty/towary/usługi/itp. zakupione za pośrednictwem Strony sprowadzane są dla klienta na jego indywidualne zamówienie (nie są to produkty zawarte w standardowej ofercie firmy Polsoft), w związku z powyższym:
   • nie obowiązuje dziesięciodniowy termin zwrotu baz podania przyczyny
   • firma Polsoft zastrzega sobie możliwość odwołania zamówienia w dowolnym momencie, jeżeli realizacja zamówienia będzie niemożliwa z przyczyn od niej niezależnych (np. uszkodzenie towaru w trakcie transportu do firmy Polsoft). Wpłacone zaliczki zostają wówczas zwrócone na konto klienta w całości.
   • firma Polsoft zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu dostawy towaru do klienta, jeżeli będzie to wynikało z przyczyn od niej niezależnych (np. opóźniony transport towaru do firmy Polsoft).
  • Firma Polsoft zastrzega sobie prawo do realizowania wszystkich zamówień na zasadzie przedpłaty. Istnieje możliwość wystawienia faktury proforma.
  • Standardowy (nie gwarantowany) termin dostawy, w przypadku sprowadzania akcesorii z magazynów producenta, to 3-4 tygodnie.
  • Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.
  • Razem z przesyłką dostarczany jest dokument zakupu - faktura VAT lub paragon.
  • W przypadku wysyłki towaru do klienta reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w momencie odbioru przesyłki w obecności osoby doręczającej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie protokół sporządzony przez osobę doręczającą i odbiorcę.